Giấy Phép Lao Động tại Canada cho phép bạn làm việc cho một nhà tuyển dụng cụ thể (Giấy Phép Lao Động ấn định nhà tuyển dụng) hoặc với bất kỳ nhà tuyển dụng nào (Giấy Phép Lao Động Mở) tại Canada. Với tư cách một công dân nước ngoài, bạn sẽ cần có Giấy Phép Lao Động trước khi làm việc tại Canada, trừ một số trường hợp ngoại lệ.

Yêu cầu về Giấy Phép Lao Động Canada

Để được cấp Giấy Phép Lao Động Canada, có những yêu cầu cụ thể mà bạn phải đáp ứng. Những yêu cầu này có thể khác nhau tùy thuộc vào vị trí của bạn khi nộp đơn và loại Giấy Phép Lao Động bạn đang nộp đơn. Tuy nhiên, bất kể những yếu tố khác nhau này, bạn phải đáp ứng những yêu cầu sau để đủ điều kiện được cấp Giấy Phép Lao Động:

 • Chứng minh rằng bạn có khả năng tài chính để tự nuôi sống mình và gia đình trong thời gian làm việc tại Canada.
 • Chứng minh rằng bạn sẽ rời khỏi Canada khi Giấy Phép Lao Động của bạn hết hạn.
 • Không có kế hoạch làm việc cho một nhà tuyển dụng không đủ điều kiện, tức là những nhà tuyển dụng đã vi phạm các điều kiện để được tuyển dụng lao động nước ngoài.
 • Không có tiền án hình sự.
 • Sức khỏe tốt.

Nếu bạn đang ở Canada và muốn nộp đơn xin Giấy Phép Lao Động, bạn phải đáp ứng một hoặc một số yêu cầu sau:

 • Có giấy phép học hoặc làm việc hợp lệ.
 • Tốt nghiệp từ một trường học đủ điều kiện tại Canada.
 • Nếu bạn đang được bảo lãnh, người bảo lãnh phải có Giấy Phép Lao Động/Giấy phép Du Học hợp lệ.
 • Bạn đã nộp đơn xin tư cách thường trú nhân và đang chờ kết quả.
 • Có giấy phép cư trú tạm thời có hiệu lực ít nhất sáu tháng.
 • Bạn là nhà đầu tư, doanh nhân, chuyên gia hoặc người được thuyên chuyển lao động nội bộ công ty theo Hiệp Định NAFTA.
 • Bạn được bảo vệ bởi IRCC hoặc được công nhận là người tị nạn
 • Đã từng làm việc mà không có Giấy Phép Lao Động nhưng lúc này cần để làm một công việc khác.

Đối với Giấy Phép Lao Động ấn định nhà tuyển dụng, bạn cần có những điều sau đây để đủ điều kiện:

 • Bằng chứng để cho thấy một nhà tuyển dụng đã đề nghị cho bạn một công việc và họ đã thanh toán phí tuân thủ của nhà tuyển dụng.
 • Một Đánh Giá Tác Động Trên Thị Trường Lao Động (LMIA) từ Bộ Phát Triển Xã Hội và Lao Động Canada (ESDC).

Lưu ý rằng nếu bạn có một Giấy Phép Lao Động ấn định nhà tuyển dụng, bạn có thể đổi lấy Giấy Phép Lao Động Mở. Giấy Phép Lao Động Mở chỉ được cấp trong những tình huống hạn chế.

Cách Nộp Đơn Xin Giấy Phép Lao Động Canada

 1. Xác Nhận Điều Kiện Đủ Điều Kiện Của Bạn

Tương ứng với loại Giấy Phép Lao Động bạn muốn, bạn cần đạt một số yêu cầu cụ thể. Kiểm tra những yêu cầu này để đảm bảo bạn đủ điều kiện nộp đơn theo diện mà bạn muốn xin Giấy Phép Lao Động.

 1. Chuẩn Bị Các Tài Liệu Cần Thiết

Khi nộp đơn xin Giấy Phép Lao Động, có những tài liệu cụ thể mà IRCC sẽ yêu cầu bạn nộp kèm với biểu mẫu đơn xin. Chuẩn bị các tài liệu cần thiết đúng thời hạn giúp bạn hoàn tất và nộp đơn một cách trôi chảy.

 1. Lấy Biểu Mẫu Đơn Xin Giấy Phép Lao Động Của Bạn

Biểu mẫu đơn xin Giấy Phép Lao Động có thể được điền trực tuyến hoặc bằng tay. Điền biểu mẫu trực tuyến hiệu quả hơn vì bạn sẽ tiết kiệm chi phí gửi thư và biểu mẫu sẽ được giao ngay cho IRCC, giúp tiết kiệm thời gian. Lưu ý rằng bạn phải nộp đơn trực tuyến nếu:

 • Bạn đang nộp đơn qua Chương Trình Chiến Lược Kỹ Năng Toàn Cầu (Global Skills Strategy) hoặc;
 • Chương Trình Kinh Nghiệm Quốc Tế Canada (International Experience Canada Program)
 1. Nộp Tài Liệu Của Bạn

Sau khi bạn điền biểu mẫu và đính kèm các tài liệu cần thiết, hãy nộp chúng cho IRCC. Luôn kiểm tra lại đơn xin của bạn để đảm bảo rằng tất cả các chi tiết và tài liệu cần thiết đã được bao gồm. Hãy thanh toán tất cả các khoản phí trước khi nộp tài liệu để tránh bất kỳ sự chậm trễ nào.

Thời Gian Xử Lý Giấy Phép Lao Động Canada

Thời gian xử lý Giấy Phép Lao Động có thể thay đổi tùy thuộc vào nơi bạn đang ở (trong hoặc ngoài Canada) và quốc gia bạn đang nộp đơn từ. Bạn có thể kiểm tra thời gian xử lý tại đây dựa trên nơi cư trú hiện thời của bạn.

 • Đảm bảo bạn có các tài liệu cần thiết phù hợp với loại Giấy Phép Lao Động bạn đang nộp đơn.
 • Trước khi bắt đầu quy trình nộp đơn xin Giấy Phép Lao Động, hãy đảm bảo bạn đủ điều kiện.
 • Đảm bảo bạn nộp đơn theo yêu cầu, tức là đối với một số chương trình như Chiến Lược Kỹ Năng Toàn Cầu, bạn phải nộp đơn trực tuyến.
 • Đảm bảo bạn điền đầy đủ các biểu mẫu theo yêu cầu và đính kèm tất cả các tài liệu hỗ trợ.

Chi Phí Giấy Phép Lao Động Canada

Phí Số Tiền trong $CAN
Giấy Phép Lao Động cho một người

(Bao gồm cả gia hạn)

155
Giấy Phép Lao Động cho một nhóm ba

Hoặc nhiều nghệ sĩ biểu diễn (bao gồm cả gia hạn)

465
Người giữ Giấy Phép Lao Động Mở 100
Khôi phục trạng thái lao động ($200) và nhận Giấy Phép Lao Động ($155) 355

CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI VỀ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

Câu trả lời ngắn gọn là “KHÔNG”.

Hầu hết Giấy Phép Lao Động tại Canada được cấp cho các công việc cụ thể với các nhà tuyển dụng cụ thể trong một khoảng thời gian cụ thể. Vì vậy, bắt đầu làm việc trong một lĩnh vực khác với nội dung được ghi trong Giấy Phép Lao Động của bạn sẽ vi phạm các điều kiện của Giấy Phép Lao Động.

Kinh doanh tại Canada chỉ có thể được bắt đầu bởi công dân Canada hoặc thường trú nhân (còn được gọi là người định cư).

Giải pháp duy nhất là thay đổi trạng thái của bạn thành thường trú nhân của Canada. Như đã đề cập trước đó, các thường trú nhân hoặc Người Định Cư được phép hợp pháp bắt đầu doanh nghiệp của họ tại Canada. Do đó, bạn cần nộp đơn để nhập cư vào Canada theo diện định cư phù hợp với tình trạng của bạn.

Có nhiều diện định cư mà bạn có thể chọn để đến Canada, như Diện Visa Khởi Nghiệp (Start-Up Visa), Diện Doanh nhân Tự Doanh (Self-employed), các chương trình doanh nhân như Diện Doanh nhân trong Chương trình Đề Cử Định Cư Tỉnh Ontario (OINP) và cả các chương trình Express Entry dành cho người lao động có kỹ năng.

Chương trình Di Chuyển Quốc Tế cho phép một nhà tuyển dụng thuê công nhân tạm thời mà không cần có Đánh Giá Tác Động Trên Thị Trường Lao Động (LMIA). Để bắt đầu, một nhà tuyển dụng Canada phải xác nhận vị trí hoặc công nhân cụ thể đủ điều kiện để được miễn LMIA, trả phí tuân thủ của nhà tuyển dụng là 230 đô la CAD, và cuối cùng nộp đơn một công việc chính thức. Sau khi công việc của nhà tuyển dụng hoàn thành, nhân lực tạm thời nước ngoài phải nộp đơn xin Giấy Phép Lao Động.

Các nhân sự sau đây đủ điều kiện tham gia Chương trình Di Chuyển Quốc Tế (IMP) bao gồm:

 • Những người nhập cảnh Canada dưới các hiệp ước thương mại, như Hiệp ước Hoa Kỳ-Canada-Mexico (CUSMA) hoặc Hiệp ước Thương mại Kinh tế Toàn diện (CETA).
 • Những người nhập cảnh Canada với Giấy Phép Lao Động tự do.
 • Những người nhập cảnh Canada theo diện Thuyên Chuyển Lao Động Nội Bộ Doanh Nghiệp.
Chương trình Di Động Quốc Tế Tăng Cường (IMP+) là một lựa chọn Giấy Phép Lao Động Mở mới cho các ứng viên thường trú nhân của tỉnh Quebec. Người được nhận Chứng Nhận Lựa Chọn Quebec (Quebec Selection Certificate – CSQ) và đang sống ngoài Quebec đủ điều kiện để có Giấy Phép Lao Động Mở. Giấy Phép Lao Động này sẽ cho phép bạn làm việc cho hầu hết các nhà tuyển dụng tại tỉnh Quebec. Giấy Phép Lao Động IMP+ sẽ cho phép những người được chọn bởi Quebec và đã nhận Chứng Nhận Lựa Chọn Quebec (CSQ), nhưng đang sống ở nước ngoài, chuyển đến Quebec và bắt đầu làm việc trong khi đơn xin thường trú nhân của họ đang được xử lý. Những ứng viên được phê duyệt của IMP+ sẽ nhận được Giấy Phép Lao Động Mở với thời hạn ba năm để làm việc cho hầu hết các nhà tuyển dụng tại Quebec.

Employer Requirements

Employee Requirements

Workforce Mobility Brochure

Hãy Để Chúng Tôi Làm Tư Vấn Di Trú Cho Bạn

Bất kể bạn cần xin giấy phép lao động mở hay loại dành riêng cho một người sử dụng lao động cụ thể, hoặc nếu bạn là người chủ muốn tìm thuê nhân viên theo diện cần xin LMIA từ ESDC, Văn phòng Jane Katkova & Associates luôn có thể trợ giúp bạn một cách chuyên nghiệp.

Chúng tôi sẽ giúp bạn hoàn thiện và nộp hồ sơ; và trong trường hợp cần thiết, chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn giải pháp hữu ích nhất phù hợp với riêng tình trạng của bạn.

Liên lạc với chúng tôi hôm nay về bất cứ thắc mắc nào bạn có liên quan đến giấy phép lao động và chúng tôi rất vui lòng được phục vụ bạn từ đầu đến cuối.