Uncategorized

  • Intra-company Transferee

Chuyển giao nội bộ công ty

Intra-company transferee là một phần của chương trình di chuyển nhân lực quốc tế. Intra-company transferee cho phép các công ty toàn cầu có chi nhánh tại Canada chuyển những nhân viên có kỹ năng cao đến làm việc tại Canada một cách tạm thời. Mục đích là để chia sẻ kiến thức chuyên môn của họ với các công ty Canada, từ đó nâng cao hiệu suất quản lý, mở rộng xuất khẩu Canada và nâng cao sự cạnh tranh của Canada trên thị trường quốc tế. Các nhân viên Intra-company transferee đủ điều kiện cần có giấy phép làm [...]

  • Business Immigration To Canada

Dịch vụ Di Trú Kinh Doanh Đến Canada Dành Cho Doanh Nhân

Nhập cư Kinh doanh đến Canada Di trú kinh doanh đến Canada là một con đường phổ biến cho các doanh nhân và nhà đầu tư. Canada đã lâu đã được coi là một đất nước của cơ hội và là điểm đến tối ưu cho hàng triệu người tìm kiếm chất lượng cuộc sống tốt hơn cho họ và gia đình của họ. Trong hàng thế kỷ, người nhập cư đã là cột sống của xã hội Canada, giúp nước này phát triển và trở thành một trong những quốc gia đa văn hóa và dân chủ [...]