Intra-company transferee là một phần của chương trình di chuyển nhân lực quốc tế. Intra-company transferee cho phép các công ty toàn cầu có chi nhánh tại Canada chuyển những nhân viên có kỹ năng cao đến làm việc tại Canada một cách tạm thời. Mục đích là để chia sẻ kiến thức chuyên môn của họ với các công ty Canada, từ đó nâng cao hiệu suất quản lý, mở rộng xuất khẩu Canada và nâng cao sự cạnh tranh của Canada trên thị trường quốc tế.

Các nhân viên Intra-company transferee đủ điều kiện cần có giấy phép làm việc; tuy nhiên, họ được miễn khỏi việc Đánh giá Tác động Trên Thị trường Lao động (LMIA). Những công nhân có kỹ năng cao này đóng góp lợi ích kinh tế cho Canada bằng cách chuyển giao kiến thức và khả năng chuyên môn của họ cho các công ty Canada.

Intra Company transfer eligibility

Điều kiện đủ điều kiện cho việc chuyển công ty nội bộ

Xem thêm chi tiết về các tiêu chí đủ điều kiện trên trang web Chính phủ Canada.

1. Thời gian làm việc:

Tại thời điểm được chuyển công tác, người lao động nước ngoài phải đã làm việc cho công ty nước ngoài (so với Canada) liên tục tại một vị trí tương tự ít nhất một năm với quy mô làm việc full-time (ít nhất 30 giờ/tuần). Chỉ có những vị trí có kỹ năng cao như giám đốc điều hành, quản lý cấp cao, quản lý chức năng và công nhân có kiến thức chuyên sâu được chuyển đến Canada nhận một vai trò tương tự mới đủ điều kiện cho diện này.

2. Công ty nước ngoài:

Phải là một công ty hợp pháp, đã đăng ký, hoạt động kinh doanh tại Canada một cách thường xuyên, có hệ thống và liên tục bằng cách cung cấp hàng hoặc dịch vụ. Công ty phải hoạt động ít nhất 1,5 năm hoặc lâu hơn.

3. Liên kết giữa công ty nước ngoài và thực thể Canada:

Mối quan hệ phải là quan hệ cha mẹ, chi nhánh, hoặc liên kết.

4. Công ty Canada:

Công ty Canada phải là một doanh nghiệp được thành lập hợp pháp và hoạt động kinh doanh hoặc sẽ hoạt động kinh doanh (công ty mới thành lập).

Đăng ký cho giấy phép làm việc chuyển công ty nội bộ – Miễn LMIA

Giấy phép làm việc chuyển công ty nội bộ thay đổi tùy theo quốc tịch của người chuyển công ty. Các công dân nước ngoài từ các nước miễn thị thực có thể đăng ký giấy phép làm việc tại cửa khẩu nhập cảnh; những người khác phải đăng ký trực tuyến.

Intra Company Transfer Canada

Chuyển đổi thành thường trú nhân cho người lao động chuyển công ty nội bộ

Người lao động chuyển công ty nội bộ thường là ứng viên mạnh để trở thành cư dân thường trú tại Canada. Sau một năm, người lao động chuyển công ty nội bộ có thể sử dụng kinh nghiệm làm việc tại Canada để đăng ký thường trú vĩnh viễn thông qua Chương trình Express Entry.

Khi kèm theo đề nghị công việc hợp lệ, người nước ngoài có thể tăng điểm CRS (Hệ thống Xếp hạng Toàn diện) của họ thêm 50 hoặc 200 điểm, từ đó tăng cơ hội được chọn từ danh sách ứng viên của Chương trình Express Entry.

Thời hạn giấy phép làm việc chuyển công ty nội bộ

Giám đốc điều hành và quản lý cấp cao – lên đến 7 năm.
Các nhân sự có kiến thức chuyên sâu – lên đến 5 năm.

Nếu người lao động nước ngoài muốn xin lại giấy phép làm việc chuyển công ty nội bộ sau khi đạt đến thời hạn tối đa, họ phải hoàn thành ít nhất một năm làm việc full-time tại công ty ngoài Canada.

Để tìm hiểu thêm về tất cả các tùy chọn nhập cư doanh nghiệp, hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay!

+1 (416) 661-4487
info@katkova.com

Jane Katkova & Associates – Canadian Immigration, Global Mobility Experts

Câu hỏi thường gặp về Chuyển công ty nội bộ:

Đối với mục đích nhập cư Canada, người được điều động di chuyển nội bộ công ty là một nhân viên được phân công lại bởi công ty nước ngoài để làm việc tại một chi nhánh, công ty con, công ty liên kết hoặc công ty mẹ tại Canada. Canada cung cấp visa và giấy phép làm việc cho người di chuyển công ty nội bộ nếu người nộp đơn hội đủ điều kiện.
Intra-Company Transfer (ICT) hay di chuyển nội bộ công ty là chương trình cho phép các công ty quốc tế chuyển nhân viên đủ điều kiện của họ đến Canada với mục đích nâng cao hiệu suất tổ chức, mở rộng xuất khẩu Canada và củng cố sự cạnh tranh trên thị trường nước ngoài.
Tùy thuộc vào đơn xin, vì mỗi đơn xin có thể có quyền xem xét riêng, thời gian xử lý cho đơn xin Di Chuyển nội bộ công ty đến Canada sẽ là 1 đến 2 tháng sau khi nộp đơn.

Dưới chương trình Chuyển nội bộ công ty, có ba loại nhân sự nước ngoài được áp dụng: giám đốc điều hành, quản lý cấp cao và công nhân có kiến thức chuyên sâu có thể đăng ký giấy phép làm việc, nếu họ:

  • Đang làm việc cho một công ty và muốn nhập cảnh làm việc tại một công ty mẹ, công ty con, chi nhánh hoặc công ty liên kết của công ty đó;
  • Được chuyển đến một công ty có mối quan hệ đủ điều kiện với công ty mà họ đang làm việc, và sẽ đảm nhận vai trò làm việc cho công ty đó;
  • Được chuyển đến làm một vị trí trong vai trò giám đốc, quản lý cấp cao, hoặc chuyên gia;
  • Đã làm việc liên tục cho công ty bên ngoài Canada cho một vị trí tương tự ít nhất một năm.
Inter trong tiếng Latin có nghĩa là “BETWEEN”, nên di chuyển liên công ty có nghĩa là phân công nhân sự làm việc ở công ty khác. Intra trong tiếng Latin có nghĩa là “WITHIN”, nên chuyển nội bộ công ty có nghĩa là việc phân công xảy ra trong một công ty, đặc biệt là trong số nhân viên hoặc chi nhánh của cùng một công ty.
Việc di chuyển nội bộ công ty đến Canada mang lại nhiều lợi ích cho những người lao động muốn phát triển sự nghiệp quốc tế trong khi vẫn làm việc cho cùng một công ty. Nhân viên có thể học hỏi cái mới từ các thực hành tốt nhất và làm việc với các nhóm đa dạng trong môi trường nội bộ công ty được cấu trúc tốt. Làm việc tại Canada cung cấp cơ hội để nâng cao khả năng sử dụng cả hai ngôn ngữ chính thức, cũng như mở rộng kiến thức văn hóa và xây dựng mối quan hệ sâu sắc với đồng nghiệp trên khắp thế giới.

Bước đầu tiên là xác định đủ điều kiện. Để đăng ký di chuyển nội bộ công ty đến Canada, công ty của bạn phải là thành viên trong danh sách các công ty được phê duyệt có vị trí trú đóng tại Canada và ở nước ngoài. Ngoài ra, vai trò của bạn trong tổ chức phải đáp ứng yêu cầu chuyển công ty nội bộ được xác định bởi Cơ quan Di trú, Nước tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC). Nếu đủ điều kiện, bạn sẽ cần đăng ký giấy phép làm việc với diện nhân sự di chuyển nội bộ công ty. Để được hỗ trợ và biết thêm thông tin, hãy điền vào biểu mẫu này hoặc liên hệ với chúng tôi qua điện thoại: 1 (416) 661-4487 hoặc qua email: info@katkova.com.