Chuyển giao nội bộ công ty

Intra-company transferee là một phần của chương trình di chuyển nhân lực quốc tế. Intra-company transferee cho phép các công ty toàn cầu có chi nhánh tại Canada chuyển những nhân viên có kỹ năng cao đến làm việc tại Canada một cách tạm thời. Mục đích là để chia sẻ kiến thức chuyên môn của họ với các công ty Canada, từ đó nâng cao hiệu suất quản lý, mở rộng xuất khẩu Canada và nâng cao sự cạnh tranh của Canada trên thị trường quốc tế. Các nhân viên Intra-company transferee đủ điều kiện cần có giấy phép làm [...]